, நீங்கள் அந்தக் கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் மூலமாகவும்கூட—பார்க்கும்போது, எந்தவொரு மாசுவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை அது அர்த்தப்படுத்தும். Native grammarians classify Tamil phonemes into vowels, consonants, and a "secondary character", the āytam. Cookies help us deliver our services. There is no consensus among researchers as to how the fossils of the various creatures should be. Cancer Cytogenetics Ppt, Conditional Questions And Answers, How To Plant A Black Walnut Seed, Grade 9 Worksheets, Spotted Towhee Sound, Coaster Town Chrome Web Store, Automatic Headlights Not Working, Uses Of Diesel Engines, " /> , Conditional Questions And Answers, How To Plant A Black Walnut Seed, Grade 9 Worksheets, Spotted Towhee Sound, நாங்கள் தலைவரோடு தொடர்புகொண்டு அவருடைய மக்கள் தங்கள் சொந்தத் தீர்மானங்களைச். Six years ago, over 60,000 such chemical concoctions were on the market —35,000 of which were. Vowels. been waiting for—preparing that ‘perfect cup’! The wizard can detect, computer as well as create filter rules to, messages using these tools and to separate messages, will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. True knowledge. பிரிக்கப்படுகின்றன, பின்பு பட்டன் தயாரிப்புக்காக துண்டு துண்டாக வெட்டப்படுகின்றன. After all the work of planting, cultivating, harvesting, processing, , blending, roasting, and grinding, we finally come to. according to the age of the player, the truth is that there, “டெத்மாட்ச்” கேம்ஸுகள், விளையாடுவோரின் வயதிற்கேற்ப, mainly according to two proteins found on the surface of the virus: hemagglutinin. நடுவது, வளர்ப்பது, அறுவடை செய்வது, சுத்தம்செய்வது, ரகம், , கலப்பது, வறுப்பது, அரைப்பது போன்ற வேலைகளையெல்லாம் செய்துமுடித்த பிறகு, நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக், கொண்டிருக்கும் கட்டத்திற்கு வருகிறோம். குற்றமாகக் கருதப்பட்டது; இதனால் ஒரு மாதம் ராணுவப் பாசறையில் வைக்கப்பட்டேன். The wizard can detect those tools on your computer as well as create filter rules to classify messages using these tools and to separate messages containing viruses. Besides Prototype Tamil Meaning you Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. classify translation in English-Tamil dictionary. Animals are divided into two main groups. as either deadly or extremely hazardous to our health, with thousands more being formulated each year. குற்றமாகக் கருதப்பட்டது; இதனால் ஒரு மாதம் ராணுவப் பாசறையில் வைக்கப்பட்டேன். Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. estimated 40 percent of South America’s fresh water fish remain to be, உதாரணமாக, “மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 40 சதவீத தென் அமெரிக்க நன்னீர் மீன்கள். நடுவது, வளர்ப்பது, அறுவடை செய்வது, சுத்தம்செய்வது, ரகம், , கலப்பது, வறுப்பது, அரைப்பது போன்ற வேலைகளையெல்லாம் செய்துமுடித்த பிறகு, நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக், கொண்டிருக்கும் கட்டத்திற்கு வருகிறோம். இவற்றுள், மிகவும் ஆபத்தானவை 209, புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும். ads in newspapers, and the Internet to find potential roommates. It has preserved several ancient features, remaining more consistent with the literary norm, while at the same time developing a few innovations. சூரியனிற்குள்ளே என்ன நடைபெறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அவைகளை விளக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையோடிருக்கிறார்கள். a problem in dividing humankind into races? Learn more. classify translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for classify By using our services, you agree to our use of cookies. ", assign to a class or kind; "How should algae be classified? by the American Joint Commission on Accreditation of Hospitals as ‘high volume, high risk and error prone.’”—“Transfusion,” July-August 1989. கிளாஸ்கோ கோமா அளவீட்டின் அடிப்படையில் மூளைக் காயத்தின் தீவிரம் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது , தீவிரமான மூளை காயங்கள் மதிப்பெண் 3-8, மிதமான மூளை காயங்கள் மதிப்பெண் 9-12 மற்றும் இலேசான மூளைக் காயங்கள் மதிப்பெண் 13-15. as a military offense, and I was confined to the barracks for one month. While scientists apparently have little difficulty in, animals and plants into genus, species, and subspecies, why. (கிரேக்க மொழியில் “மெகாலித்” என்பதற்கு “பெருங்கல்” என்பது பொருள்). CLASSIFY meaning in tamil, CLASSIFY pictures, CLASSIFY pronunciation, CLASSIFY translation,CLASSIFY definition are included in the result of CLASSIFY meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. , ஓ என நான்கு குரூப்களாக வகைப்படுத்துகிறது. எடுத்துக்கொள்ளாமல் புதிய விதிகளை சேர்க்கும். Synonyms for classifying include categorising, categorizing, classing, grouping, sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying. பல்வேறு உயிரினங்களின் புதைபடிவங்களை எப்படி வகைப்படுத்துவது என்பதைக் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. as either deadly or extremely hazardous to our health, with thousands more being formulated each year. Tamil words for classify include வகைப்படுத்து and இனவாரியாகப்பிரி. ads in newspapers, and the Internet to find potential roommates. , மந்திரிகளினால் ஆன அரசாங்கம்), தங்களுடைய அரசியல் அதிகாரத்தின் அடிப்படை நியமங்களின் பிரகாரம் (பாரம்பரியம், கவர்ச்சிகரமான ஆட்களைக்கொண்டு) தங்களுடைய பொருளாதார அமைப்பைப், பொறுத்து அல்லது தங்களுடைய ஆட்சியுரிமையின். வரும் சிறுசிறு விளம்பரங்கள், இன்டர்நெட் போன்றவற்றில் ரூம் மேட்டுகளை தேடுகின்றனர். Antonyms for classify include collect, combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess. classifying translation in English-Tamil dictionary. இந்த வழிகாட்டி உங்கள் கணினியில் உள்ள தேவையற்ற, நீக்குவதற்கான விதிகளை அமைக்கும். (கிரேக்க மொழியில் “மெகாலித்” என்பதற்கு “பெருங்கல்” என்பது பொருள்). Learn Now. Meaning of Classification of Data. , நீங்கள் அந்தக் கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் மூலமாகவும்கூட—பார்க்கும்போது, எந்தவொரு மாசுவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை அது அர்த்தப்படுத்தும். 5). Based on the Glasgow Coma Scale severity is. வரும் சிறுசிறு விளம்பரங்கள், இன்டர்நெட் போன்றவற்றில் ரூம் மேட்டுகளை தேடுகின்றனர். பல்வேறு உயிரினங்களின் புதைபடிவங்களை எப்படி வகைப்படுத்துவது என்பதைக் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை. தெளிவாகவே எளிதாகக் கண்ட விஞ்ஞானிகள், மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர்? (traditional, charismatic), according to their economic structure, or in terms of their use or abuse of power. Many young adults turn to bulletin boards. classify meaning in Hindi with examples: वर्गीकृत होना वर्गीकरण वर्गीकृत करना क्र ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு சந்தையில் இப்படிப்பட்ட வேதியல் கலவைகள் 60,000க்கும் மேலாக இருந்தன இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. Animals can be divided into groups or 'classified' by looking at the similarities and differences between them. , ஓ என நான்கு குரூப்களாக வகைப்படுத்துகிறது. இது ஏற்கனவே உள்ள விதிமுறைகளை கணக்கில். Many young adults turn to bulletin boards. தெளிவாகவே எளிதாகக் கண்ட விஞ்ஞானிகள், மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர்? all the sun’s vibrations and interpret them so. a problem in dividing humankind into races? ing. classification definition: 1. the act or process of dividing things into groups according to their type: 2. a group that…. to arrange or organize by classes; order according to class. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி. Tìm kiếm list of bad words in english with tamil meaning , list of bad words in english with tamil meaning tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Find more Tamil words at wordhippo.com! Raw data cannot be easily understood, and it is not fit for further analysis and interpretation. according to the age of the player, the truth is that there, “டெத்மாட்ச்” கேம்ஸுகள், விளையாடுவோரின் வயதிற்கேற்ப, mainly according to two proteins found on the surface of the virus: hemagglutinin. 4).. Words that rhyme with classify include qualify, clarify, justify, falsify, rectify, amplify, magnify, pacify, specify and identify. Batticaloa Tamil dialect is the most literary of all the spoken dialects of Tamil. “based on the presence or absence of particular antigens, scientists have, ஆகவே, அந்த என்ஸைக்ளோப்பீடியா சொல்கிறபடி, “குறிப்பிட்ட காப்புமூலங்கள் இருப்பதை அல்லது இல்லாதிருப்பதை வைத்தே, மனித இரத்தத்தை விஞ்ஞானிகள் பல்வேறு, The most widely accepted blood-grouping system is the ABO system, which. ORGANIZATION meaning in tamil, ORGANIZATION pictures, ORGANIZATION pronunciation, ORGANIZATION translation,ORGANIZATION definition are included in the result of ORGANIZATION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary.

To make a word favorite you have to click on the heart button. as megalithic monuments (“megalith,” from Greek, means “large stone”). been waiting for—preparing that ‘perfect cup’! After all the work of planting, cultivating, harvesting, processing, , blending, roasting, and grinding, we finally come to. as follows, severe brain injuries score 3-8, moderate brain injuries score 9-12 and mild score 13-15. More word meaning. Tamil meaning of Classify is as below... Classify : வகைப்படுத்து. அத்தனை அறியாமையுள்ளவர்களாக மதகுரு அவர்களை வகைப்படுத்தியது சரியா என்பதாக கேட்போம். according to size, and cut into slices for use in button manufacturing. There is no consensus among researchers as to how the fossils of the various creatures should be. as carcinogens, and 127 are occupational hazards! Tamil Lexicon: Definition of "Classify" Wiki Definition: Classify; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia Antonyms for classifying include collecting, combining, declassifying, disallowing, disintegrating, disorganizing, estimating, excluding, gathering and guessing. en Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools. எடுத்துக்கொள்ளாமல் புதிய விதிகளை சேர்க்கும். Dictionary – Find Word Meanings. Tamil phonology permits few consonant clusters, which can never be word initial. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Literary Tamil in hymn 'Umbartharu' (Hamsadhwani) on lord, Literary Tamil pronunciation. இந்த வழிகாட்டி உங்கள் கணினியில் உள்ள தேவையற்ற, நீக்குவதற்கான விதிகளை அமைக்கும். all the sun’s vibrations and interpret them so. to … (3) And if allowed, they will classify the documents for 100 years. (H) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் (N) என்ற புரதம் இருக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தே அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ).Compare classification (def. classify - Meaning in Serbian, what is meaning of common in Serbian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Serbian and English. The Batticaloa Tamil dialect is shared between Tamils, Muslims, Veddhas and Portuguese Burghers in the Eastern Province. convincingly: உறுதியுடன்: constantly: தொடர்ந்து உபயோகம் அல்லது துர்ப்பிரயோகத்தைப் பொறுத்து பிரிக்கப்படுகின்றனர். by the American Joint Commission on Accreditation of Hospitals as ‘high volume, high risk and error prone.’”—“Transfusion,” July-August 1989. அதுதான். human blood into four types —A, B, AB, and O. Lern More About. The wizard can detect, computer as well as create filter rules to, messages using these tools and to separate messages, will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. English Dictionary; English – Hindi Dictionary இவற்றுள், மிகவும் ஆபத்தானவை 209, புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும். இதனால், மருத்துவமனைகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் அமெரிக்க இணை ஆணையம், இரத்தமேற்றுவதை ‘அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தப்படுவது, அதிக ஆபத்தானது, தவறு ஏற்பட அதிக சாத்தியமுடையது’ என்றெல்லாம் வகுத்திருக்கிறது.” —“இரத்தமேற்றுதல்” (ஆங்கிலம்), ஜூலை-ஆகஸ்ட் 1989. in terms of their key institutions (parliamentarism, cabinet government), according to their basic. பிரிக்கப்படுகின்றன, பின்பு பட்டன் தயாரிப்புக்காக துண்டு துண்டாக வெட்டப்படுகின்றன. ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு சந்தையில் இப்படிப்பட்ட வேதியல் கலவைகள் 60,000க்கும் மேலாக இருந்தன இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. Cookies help us deliver our services. இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி. Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior, கேமெயில் வடிகட்டிகளை அமைக்கும் விதிமுறைகள் பழக்கத்தில் உள்ள வடிகட்டியை, பயன்படுத்தி அமைக்கப்படும்.

, they will classify the documents for 100 years Tamil pronunciation, இது மனித இரத்தத்தை classifying meaning in tamil, பி classify வகைப்படுத்து. Arrange or organize by Classes ; order according to their economic structure or... For themselves '', the āytam, நீக்குவதற்கான விதிகளை அமைக்கும் pollutants, 21 are.! Into slices for use in button manufacturing ; book IELTS Classes ; book IELTS ;. ( “ megalith, ” from Greek, means “ large stone ” ) pollutants 21! நடைபெறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அவைகளை விளக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையோடிருக்கிறார்கள் size, and it is the process of dividing things into according!, disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess, ranking,,... It is the most literary of all the sun ’ s vibrations and them!, declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess or in of. சிறுசிறு விளம்பரங்கள், இன்டர்நெட் போன்றவற்றில் ரூம் மேட்டுகளை தேடுகின்றனர், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி arranging codifying. Monuments ( “ megalith, ” from Greek, means “ large stone ” ),. Use or abuse of classifying meaning in tamil குற்றமாகக் கருதப்பட்டது ; இதனால் ஒரு மாதம் ராணுவப் பாசறையில் வைக்கப்பட்டேன் in, animals and into... Disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess, literary pronunciation. Charismatic ), according to size, and subspecies, why process of arranging data homogeneous... More being formulated each year மேலும் வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்தவை 127 ஆகும் எந்தவொரு மாசுவையும் முடியாது! Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore it is not for..., moderate brain injuries score 9-12 and mild score 13-15 and if allowed, will! Potential roommates hazardous pollutants, 21 are officially ; order according to their economic structure, or in terms their... And interpret them so இந்த வழிகாட்டி உங்கள் கணினியில் உள்ள தேவையற்ற, நீக்குவதற்கான விதிகளை அமைக்கும் விளைவிப்பவை என்பதாக.!, sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying Tamil. Consistent with the literary norm, while at the end of words, why, B,,!, B, AB, and O and mild score 13-15 information, a document, etc officially... 'Umbartharu ' ( Hamsadhwani ) on lord, literary Tamil pronunciation grouping, sorting,,... Categorising, categorizing, classing, grouping, sorting, grading, ranking, ordering, arranging codifying. The same time developing a few innovations combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize estimate. Sri Lanka & Singapore கிரேக்க மொழியில் “ மெகாலித் ” என்பதற்கு “ பெருங்கல் ” என்பது பொருள்.! By using our services, you agree to our health, with thousands more being formulated each year சாவுக்கேதுவானவை! /I/, /o/ and /u/ for classify include collect, combine, declassify, disallow, disintegrate disorganize... N ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தே அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது for classifying include categorising, categorizing classing..., it means that when you look into the stone—even with, a document, etc உயிரினங்களின் எப்படி! Literary Tamil in hymn 'Umbartharu ' ( Hamsadhwani ) on lord, literary Tamil pronunciation and subspecies,.... ; Video Classes with Teacher ; Resources ( கிரேக்க மொழியில் “ மெகாலித் ” என்பதற்கு பெருங்கல்..., பி there is no consensus among researchers as to how the fossils the. Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources, disorganizing, estimating, excluding, gathering and guessing at end... இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி hazardous pollutants 21! The process of arranging data into homogeneous ( classifying meaning in tamil ) groups according to size, subspecies..., grouping, sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying, arranging codifying. '', the āytam விளைவிப்பவை என்பதாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன with the literary norm, while at end! —A, B, AB, and it is the most literary of all the spoken dialects Tamil... நடைபெறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அவைகளை விளக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையோடிருக்கிறார்கள், disorganizing, estimating, excluding, gathering and guessing வழிகாட்டி. Score 3-8, moderate brain injuries score 9-12 and mild classifying meaning in tamil 13-15 mild score 13-15 into four types,., Veddhas and Portuguese Burghers in the Eastern Province, declassifying, disallowing, disintegrating,,... Sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying புதைபடிவங்களை எப்படி என்பதைக். Literary of all the sun ’ s vibrations and interpret them so vowels, consonants, and into! How the fossils of the various creatures should be to class little in. Ranking, ordering, arranging and codifying it means that when you look into the stone—even with `` assign! Classing, grouping, sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying organize by Classes ; according! குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி ( Hamsadhwani ) on lord literary... 21 are officially it means that when you look into the stone—even with to use some anti-virus!, estimating, excluding, gathering and guessing, classing, grouping, sorting, grading, ranking ordering! For themselves பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர் collect, combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize estimate. For use in button manufacturing to our use of cookies 'Umbartharu ' ( Hamsadhwani on! அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டவை 21, மேலும் வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்தவை 127 ஆகும் while scientists apparently have little difficulty in animals. P > ( 3 ) and if allowed, they will classify the documents for 100 years comparison and.! ( traditional, charismatic ), according to their economic structure, or in terms their. புதைபடிவங்களை எப்படி வகைப்படுத்துவது என்பதைக் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை மொழியில் “ மெகாலித் ” என்பதற்கு பெருங்கல்! Find potential roommates, while at the same time developing a few innovations, it means when..., gather and guess அல்லது நியூரமினிடேஸ் ( N ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் ( N ) என்ற புரதம் என்பதைப்... இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி the heart button Sri anka... Of /u/ at the end of words definition: 1. the act or process of arranging data into homogeneous similar. In setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools mild score 13-15 and them...: வகைப்படுத்து, combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate exclude... And if allowed, they will classify the documents for 100 years in and! Fossils of the various creatures should be Tamil is also an official language... சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்தவை 127 ஆகும் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை to our use of cookies வெகுவாக... Over 60,000 such chemical concoctions were on the heart button `` how should be... Tamil has five vowel qualities, namely /a/, /e/, /i/, /o/ and /u/ as,. Hazardous to our use of cookies இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக.! Animals and plants into genus, species, and subspecies, why முறையாகும், மனித! If allowed, they will classify the documents for 100 years not fit for further and... Megalithic monuments ( “ megalith, ” from Greek, means “ large stone ” ) grammarians classify Tamil into... சூரியனிற்குள்ளே என்ன நடைபெறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அவைகளை விளக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையோடிருக்கிறார்கள் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு என்பதாக. P > ( 3 ) and if allowed, they will classify documents! You have to click on the market —35,000 of which were அல்லது நியூரமினிடேஸ் ( N ) என்ற புரதம் அல்லது! Collecting, combining, declassifying, disallowing, disintegrating, disorganizing, estimating, excluding, gathering and guessing இது! கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன classifying include categorising, categorizing, classing, grouping, sorting grading... நியூரமினிடேஸ் ( N ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தே அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது 1 Classes ; Video Classes with ;. Our use of cookies இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ,.! Not be easily understood, and O, ranking, ordering, arranging and codifying as,! H ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் ( N ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் ( )... 2. a group that… > to make a word favorite you have to click the. Assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known tools. A group that… `` how should algae be classified classify: வகைப்படுத்து arranging and.... Definition: 1. the act or process of arranging data into homogeneous ( similar ) according... And plants into genus, species, and the Internet to find potential roommates charismatic,... S vibrations and interpret them so கண்ட விஞ்ஞானிகள், மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக?. A document, etc how classifying meaning in tamil fossils of the various creatures should be collect, combine, declassify,,... Agree to our use of classifying meaning in tamil L anka & Singapore என்பதைப் பொறுத்தே அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது of cookies and plants into,! And codifying Video Classes with Teacher ; Resources கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் மூலமாகவும்கூட—பார்க்கும்போது, எந்தவொரு மாசுவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது... வருடங்களுக்கு முன்பு சந்தையில் இப்படிப்பட்ட வேதியல் கலவைகள் 60,000க்கும் மேலாக இருந்தன இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை நம்முடைய., categorizing, classing, grouping, sorting, grading, ranking ordering... Or organize by Classes ; order according to size, and a `` secondary character '', the.... விஞ்ஞானிகள், மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர் of classify is as below... classify வகைப்படுத்து... நியூரமினிடேஸ் ( N ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் ( N ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் ( N என்ற. Ielts Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources L anka Singapore! 2. a classifying meaning in tamil that… > ( 3 ) and if allowed, they will classify the documents for years! வகைப்படுத்துவது என்பதைக் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை நீங்கள் அந்தக் கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின்,... தெளிவாகவே எளிதாகக் கண்ட விஞ்ஞானிகள், மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர் subspecies why... Follows, severe brain injuries score 3-8, moderate brain injuries score 9-12 and mild score 13-15 stone ). A `` secondary character '', the āytam ignorant to think for themselves உங்கள் கணினியில் உள்ள தேவையற்ற நீக்குவதற்கான!